1700-talets Göteborg

Under 1700-talet bedrev Svenska Ostindiska Companiet handel med Kina för Sveriges räkning och gjorde en handfull göteborgska män väldigt, väldigt rika. Det Ostindiska huset på Norra Hamngatan är numera och sedan länge Stadsmuseets lokaler. Adressen utnyttjas till sin fördel i museets 1700-talsutställning, 1700-talets Göteborg.

Museibesök är en utmärkt söndagsaktivitet, även vid varmare utomhustemperaturer - lokalerna är svala nog för att jag ska hålla mig alert under hela utställningen. Detta underlättas också av att 1700-talet presenteras för oss på ett lättillgängligt sätt, men utan att vara för uttunnat. Förutom högtalarförsedda tronliknande fåtöljer av trä invid väggarna kommer kunskap om dåtiden till oss genom en inbjudan till att titta ner i ett tidstypiskt dass, eller att studera ett levande porträtt som känner sig felhängt bland storögda monarker. Större delen av utställningen är mer traditionell med föremål i glasmontrar, dock med en tydlig självmedvetenhet. För att lyckas med konststycket att levandegöra gamla grejer är Stadsmuseets trick att inte överösa besökaren med dem, samt att förse dem med kärnfulla, lagom långa texter.


Den starkaste känslan hittade jag i luckorna som göms i de gamla målningarna över hamnkanalen som täcker lokalens fönster. I stället för att glimta det förflutna i nuet får jag tillfälle att se parallellerna mellan de olika ögonblicken, dagens stad som överlagrat dåtidens. Bakom några andra, ganska gömda luckor visualiseras skillnaden mellan den årliga sockerkonsumtionen per individ idag och i slutet av 1700-talet, en jämförelse som knyter an till den globala handelns flöden och maktskillnader. Den genomsnittliga sockermängd som konsumerades för 250 år sedan räknades nämligen även ut i antalet ofrivilliga arbetsdagar för de människor som var slavar på koloniernas sockerplantager.

När jag lämnade Stadsmuseet märke jag att utställningen lämnat något i mig: åtminstone för en stund kunde jag med aktiv blick se den bekanta närmiljön som Göteborgs innerstad är för mig.


Kommentarer

Kommentera som fan, s'il vous plaît:

Namn:
Kom ihåg vem jag är

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback