Snedfördelad sommarplan

Poesi ska läsas i alla lediga stunder; i de upptagna förkovrar jag mig i en dinosauriebok antagligen tung som ett forntida bältdjur, min kurslitteratur till en distanskurs på 7,5 hp, parallellt så långt jag förmår i På spaning efter den tid som flytt - precis som Simone de Beauvoirs biografier vägrar jag att försöka läsa dem på franska och missa hälften - och när vi ändå är inne på det franska området kanske äntligen också De välvilliga av Jonathan Littell, den där otrevliga boken som försätter läsaren bakom ondskans kontrollbord, sedan en omläsning av Jack Kerouacs Big Sur bara för att förstå att allt är kaos och det är okej, det är vackert, och till vilket vi lika gärna kan lägga till något av Torbjörn Säfve, säg den där boken om Lasse Lucidor och om, jag säger bara om, jag hittar en Doktor Zjivago som inte är tvåspaltig och nedklottrad med blyerts ska jag allt hedra Boris Pasternaks minne, men först ska jag som alla andra ge mig möjlighet att älska Cărtărescu. 

=  en kvinnlig och sex manliga författare
(dinosaurieboksförfattaren och poeterna exkluderade, jag har dock mina gissningar)


Smådjur

På två dagar har jag sett två kyrkogårdsharar. En kyrkogårdshare är en stor gnagare som betraktaren råkar få se kyrkogårdssammanhang och som har effekten att man blir väckt ur ofta negativa cirkelresonemang. Nummer ett satt och slickade sig och verkade komma från en saga då jag såg den under mitt första besök på Örgryte gamla kyrkogård. Nummer två skuttade mellan gravarna för att bli osynlig bakom häcken och varslade om någonting bra, någonting lyckligt , nyss under min promenad på Östra kyrkogården. Under samma promenad gick jag förbi samma störtade humla (ännu inte nedtrampad) två gånger. Ingen stor grej att dö, egentligen. Jag har flugögon, alldeles för många av dem.

Tidigare idag, på väg från spårvagnsplasten (livet drabbar oss under transportsträckorna, de oundvikliga små klämda stunderna), blev jag snävt omkörd av en pigg liten terrier. "Det är okej att köra om" sa jag till matte, och hon svarade, antingen anklagande eller bekymrat: "han är bara så lätt att snubbla på".


Mercedesmannen

Jag trodde att min stereotypa uppfattning om ägare till dyra bilar tillhörde kategorin fördomar, men saker och ting verkar förhålla sig annorlunda. Bostadshuset bredvid mitt har en tillhörande parkering om fyra parkeringsplatser, det vill säga tre avgränsande vita streck. En av husets medlemmar kör en svart Mercedes. Denna bil, som alltså regelbundet bebor denna parkeringsplats, är i mångas huvud ett förkroppsligande för diverse negativa egenskaper såsom total brist på empati, manschauvinism, fartblindhet och visst kan vi fortsätta längs listan men jag spar istället platsen till vidare reflektioner i frågan.

Det är möjligt att det enda denna bilförare saknar är pricksäkerhet, eller möjligtvis förmågan att uppfatta gränser. Han parkerar nämligen, med få tillfällen som undantag, kors och tvärs. Jag har sett alla kombinationer! På tvären, på längden, med långsidan i en halv parkeringsruta, med främre hälften i en halv parkeringsruta, med bakre hälften i en parkeringsruta och det kanske mest anmärkningsvärda: mitt på strecket mellan två rutor. Är det ignorans eller är denne herre bara en smula disträ? Att han ibland helt och hållet står parkerad på gräset tyder på det sistnämnda, medan en placering (det har i och för sig bara hänt än gång) som blockerar alla parkerade bilar från att köra ut tyder på det första. Sedan ett par dagar tillbaka har han dock höger backspegel omtejpad med plast; hans blänkande Mercedes är inte längre fläckfri och jag kan inte annat än tycka synd om honom. Låt oss hoppas att det var en olycka och inte att hatbrott från några av hans parkeringsgrannar. Det vore ju för hemskt.Bubblan

Som alltid när Kobra gör ett program med geografisk förankring (och längre sändningstid) blir det en kulturorige av hög rang. Reportagen får tid att naturligt glida in i och belysa varandra. Denna gång var det den israeliska staden Tel-Avivs kultur som det gjordes stickprov på. Det var först tänkt att visas detta års första dag, men då kriget i Gaza var i full gång bestämde Kobraredaktionen att det var ett dåligt tillfälle. Innan det slutligen visades återvände de och kompletterade med de intervjuades åsikter om striderna.

Tydligen är the Bubble den benämning som fallit på Tel-Avivs lott. Namnet ska beskriva hur det vanliga, fredliga livet lyckas pågå där mer än någon annan stans i området. Kobra ställer den öppna frågan "Hur kan så mycket bra kultur komma härifrån?" och varje konstnär, författare, skådespelare, musiker och dansare och deras respektive verk för oss ett steg närmare. Stora tuggor tas, stora bitar ges. En mindre fråga hade exkluderat viktiga smaker.

Kristofer Lundström går på konstgalleri med en svensk curator bosatt i staden och frågar henne vilka ingredienser av konflikt som bakas in i konsten. Curatorn svarar att han där gör misstaget att sätta upp premisser om vad Tel-Avivs konstnärer bör befatta sig med. Hon svarar med motfrågan ifall han någonsin letar efter detsamma i svensk konst? Oftast är det de uttalat politiska och konfliktinriktade konstnärer som dock lyfts fram från Israel i omvärlden, antagligen för att det är i det enda sammanhang vi kan se dem.

Två videokonstnärer har stor effekt på mig: Guy Ben-ner och Sigalit Landau. Bådas verk försätter mig i ett tillstånd av eftertanke, mer ordlös än argumenterande; som ett slags avväpnande lugn jag som inte ger efter för angrepp, oformligt i sin ordlöshet. Guy Ben-ner har en videoinstallation som utspelas i ett kök, där han förlist på en sandplätt på golvet utrustad med enbart en palm. Det har förankring i Israels isolerade situation som politisk ö, men säger också massor om mycket annat. Siglit Landaus Deadsees storskalighet visar en människa, frusen i position och fast i ett gigantiskt nystan av vattenmeloner; de hon nuddar blöder.

I Sverige kunde vi låta oss uppröras över kriget i Gaza hur mycket vi ville. Vi har ändå en sådan distans att vi alltid kommer säkert igenom vår ilska till lugnet på andra sidan. När man bor mitt i konflikten, eller i anslutning till den, är ilskan av ett annat slag. Vi kan ställa oss oförstående - "Varför är ni inte mer arga?" som Lundström frågar i slutet - men vi måste minnas att det går inte att förhålla sig på samma sätt till någonting som är så invävt i ens liv. Vi kan demonstrera och gå hem för att fokusera på något annat, men de som går hem i Tel-Aviv kommer inte ifrån problemet.

Beatles magiska känsla

Det sammanpressade innehållet i en tesil ser ut som något en dyngbagge skulle kunna rulla över himlen, som är vad som händer i den där myten, vilken exotiskt kulturs den nu påstås vara. Jag vill påminna om Bicycle Thief, bara för att det mjuka och poppiga också förtjänar ett hörn i universum. Jag fortsätter annars att nynna på You never give me your money av Beatles eftersom också de har hållit mig sällskap under denna städ-, tvätt- och skrivsöndag, oh, that magic feeling, nowhere to go, för det är så det känns att verkligen vara någonstans, att inte ha någonstans att gå. Nöjesläser också om hur Peter Englund köper böcker, bland annat Om diktkonsten av Aristoteles vilket han kommenterar med att den "har jag givetvis redan, men kunde inte låta bli". Vårkänslor får oss till att göra alla möjliga saker.

Är vi alla dyngbaggar ska vi genast se till att släppa de bajsbollar vi rullar framför oss. De är klumpar av framtid som vi går och anstränger oss för att förflytta, helt i onödan. Det är ju bara att hoppa över och krypa vidare!


Felfri trots sina brister

Jag saknar alltid Jane Austens romaner mer än andra efter att jag har läst ut dem. Det kan inte vara annat än ett tecken på att romanfigurerna kommer mig närmare. Med tanke på hennes metod skicklighet är det inte alls konstigt; de beskrivs inte indirekt för läsaren som i stället exponeras för dem utan fiktionens filter. Replikerna målar upp deras olika personligheter och avslöjar osmickrande drag, ibland med en sarkastisk kommentar från en annars diskret berättarröst. Genom samtal efter samtal känner jag mig som en närvarande observatör - detta kan mycket väl vara det orsaken till tomheten efter sista sidans sista ord.

Emma vill jag kalla en utvecklingsroman, med betydelsen av 'utveckling' som känslomässig mognad. Bokens hjältinna Emma Woodhouse har alla tänkbara kvaliteter men, får vi till en början veta, har egentligen aldrig upplevt en enda motgång. Hennes mors död bekom henne inte så mycket då hon tydligen blivit tillräckligt älskad från annat håll. På Hartfield bor hon ensam med en gammal skröplig far efter att hennes guvernant och närmsta vän befodrats till en mans hustru på senare år. Fadern är som en personifikation av förändringsfientlighet och konservering. Antagligen är det under hans passiva influens som Emma själv inte verkar vidare sugen på att hänge sig åt livet. Intellektuellt är hon överlägsen de flesta i hennes närhet, men i stället för att själv känna ägnar hon sig åt äktenskapliga krigsstrategier å andras vägnar.

Moraliskt går hennes prestigeartade lek med andras känslor och förutsättningar att ifrågasätta. En person gör detta, den enda som verkar vara henne intellektuellt motsvarig. Låt mig introducera mr Knightley, hennes svågers storebror. Hans slutliga funktion i berättelsen anas i de första repliker som utbyts honom och Emma emellan. Detta är inte alls simpelt och förutsägbart utan medvetet från Austens sida och tekniken känns igen från Stolthet och fördom (vilken delar många fler drag med Emma än bara detta). På så sätt ökar suggestiv spänningen mellan Knightley och den ännu ovetandes Emma inför den invigda läsaren, som om det vore en hemlighet mellan denne och författaren.

Äktenskapet är förstås det centrala och dess makt förstärks utav Emmas protester mot att någonsin gifta sig. Det är underförstått att den som lyckas locka henne ur denna dumhet även kommer att vinna hennes hjärta för all framtid. Mycket riktigt är det hennes uppfostrare, hennes enda kritiker och den enda som egentligen förstår henne, som får motta odelad kärlek. Mr Knightley lär Emma ödmjukhet. Indirekt leder hans respektingivande effekt på henne till självrannsakan. Denna ödmjukhet är också vad som slutligen gör att Emma hittar fram till de starka känslor hon inte visste att hon hade. Hon blir alltså knuten till Knightley både genom att älska honom och genom att ha lärt sig älska av honom. Här finner vi det äktenskapliga idealet i Austens romanvärld. Det kvinnliga idealet hittar vi nog i Knightleys ord i anslutning till romanens upplösning, när han säger att Emma är "felfri trots sina brister". Ett varaktigt och sant äktenskap bygger alltså på att älska den intellektuellt likställda andra personen fullt ut, men ändå kunna se alla hans/hennes personlighetsdrag i fullt ljus. Troligen lever de lyckliga i alla sina dagar, mr och mrs Knightley, i denna värld där skilsmässor aldrig förekommer.


Åttiotalist och rädd

Jag skulle aldrig kalla en text på denna blogg för ett inlägg i debatten (var den nu försiggår). Det är dock detta lilla hörn, som ett gruskorn i förhållande till solen i sin storlek, som jag får komma med ett yttrande i den pågående generationsdiskussion som kan knytas till Gustav Fridolins nyutkomna Blåsta!. Jag upplevde tio dagar av det verkliga åttiotalet men kan lugnt påstå att jag är utrustad med decennietypiskt medvetande. Som alltså anklagas för att vara präglat av lättja, kräsenhet och höga krav. Se det trettonde avsnittet av Babel om ni vill se en fördomsfull fyrtiotalistrepresentant, till råga på allt svinrik, som påstår sig känna till den 22%-iga arbetslösheten bland unga men ändå vill få det till att den beror på att alla sitter på krogen och super. "För det är då inte vi som sitter där", säger hon, och tillägger sedan: "men måhända på någon lyxkrog." Med andra ord är hon heller inte speciellt skarpsynt angående sin egen generation heller; det är inte alla sextioplusare förunnat att käka entrecôte med en flaska vin bland tygservietter i Stockholms innerstad. Vilket inte betyder att vissa nödvändigtvis förtjänar det mer än andra.

Vi åttiotalister får inga jobb - eftersom att vi är lata. Vi kommer ingen vart i livet - eftersom våra krav är för höga. Vi hittar ingen att leva med - eftersom vi inte kan nöja oss. Plötsligt kom en generation där alla problem är individuella och ingenting är en konsekvens av samhällsstrukturer. Som om vi växte upp ur ingenting och nu ska forma detta efter en idévärld, som uppenbarligen är allvarligt infekterad av vår lättja. Men allt som kommer att drabba mig de kommande tio åren kommer inte att vara orsakat enbart av mig. Hade det varit så hade jag antagligen inte misströstat (självgodhet!) men nu finns även rädslan att det faktiskt kan bli hur som helst: arbetslöst, bostadslöst, sammanhangslöst och nyttolöst. För även om jag vill ha samhället, kanske inte det vill ha mig.

Platspoesi

Årets första nummer av Lyrikvännen har tema Helsingfors. Den begränsar sig alltså till en enda plats på jorden, en plats läsaren antingen besökt eller inte. Jag har inte besökt Helsingfors, vilket gör stället helt och hållet främmande. Som sammanhållande länk i en tidskrift känns den därför diffus, kanske till och med exkluderande. Men nej, jag borde ha vetat vid det här laget, vad som händer när man börjar bläddra i denna poesirektangel. Helsingfors kunde inte ha blivit bättre beskrivet i ett flersidigt reserepotage. Nog för att jag inte är en storläsare av sådana, men jag är heller inte en storläsare av poesi (än, men det ökar gradvis). Det spelar alltså ingen roll att jag inte besökt Helsingfors.
   Poesin kan faktiskt behöva en anknytning i rummet ibland, eftersom den så ofta påstås vara tidlös. Den kan utgöra ett bakgrundssorl att låta föreställningarna vila mot. Allt eftersom framträder sedan detaljerna; alla med ett medvetande som inbegriper begrepp som hus, hem, stad, människor, kyla och värme kan därför anknyta till platsen Helsingfors som till vilken annan plats som helst. Poesin är ju ett potentiellt allinfattande språk - i Lyrikvännen kommer det alltid till sin rätt.


Allt

Jag vet inte om det är samma sak att tycka om att läsa en bok som att tycka att den är bra. Eftersom jag ändå inte orkar definiera bra får funderingen kvarstå. Den framkallades av Martina Lowdens Allt, vilken framkallade en oväntad uppslukande läsning. Något så språkmaterialistiskt har jag aldrig tillägnat mig eller ens sett, än mindre reagerat på. Denna bok, antagligen i kombination med våren, har utlöst en läsperiod.

På soligt gräs utanför Humanisten antecknade jag en sida om Allt, i ett enda svep, för att nu upptäcka att det bara är de efterklingande frågorna som är något att ha. Jag svamlar om vad dagboksskrivande egentligen innebär och vad det kan bli utav det förutom en konstruktion av ett jag. Lowdens sätt att lägga sitt fiktiva jag på språkets nivå, enligt och mot dess regler, gör att hon delvis lyckas undvika konstruktionen. Åtminstone har den en helt annan skepnad än andra autofiktiva skildringar av idag. Bokens tema är i sin form och sitt innehåll språk; varken fiktion eller verklighet utan språk. Mina anteckningar utmynnade i: "I vems och vilket syfte använder vi egentligen språket? För vår egen skull, som en ficklampa riktad mot det inre, eller bara i anpassningssyfte, som ett socialt verktyg? Jag menar att det ena inte behöver utesluta de andra, att de tvärtom är nödvändiga båda två. Språket kanske är verktyget för att sammanblanda både fiktion med verklighet och självet med omvärlden. Detta trodde jag inte om språkmateralistisk litteratur, att där fanns så mycket att hämta."

Respekt ska hon ha, Lowden. Respekt för att hennes vaghet gör att ingen kan bestiga hennes text, analysera den från ett ovanperspektiv och peka på innebörder och samband. Den är helt enkelt bara en enda lång räcka av språk, komponerad enligt författarens hemliga, personliga, magiska logik.


Förberedande sysslolöshet

I detta nu befinner jag mig på en balkong och på den balkongen lyser det sol. Ganska stora mängder och dessutom av fin kvalitet. Utsikten över Östra kyrkogården är vad mina ögon allra helst sveper över. Med synen av alla dessa stenar kan jag göra vad jag vill. Just nu ger den mig löften om sällskap under den kommande fattigmanssommaren. Promenera är ju så gratis och så väldigt bättre än mycket som inte är det. Jag försäkrar att jag kan leva gott på bara steg. Speciellt om någon tar dem med mig.

Fram till att detta påbörjades läste jag, i solen, på balkongen, i Martina Lowdens Allt. Jag tycker om den, men jag skulle aldrig hävda dess kvalitet som argument utan snarare dess associationskraft. Är det just penséer man vill så är den en bra rabatt och vad jag precis behöver just nu: att identifiera sig med någon som lever mer i språket än i verkligheten och faktiskt klarar sig relativt bra. Om man nu bortser från alla psykologmöten och sömntabletter, men sådana saker väcker knappt oro nu för tiden. Mer regel än undantag kanske; tack och lov för det - jag hade inte njutit av läsningen om dagboksföraren hade krävt medlidande. Det har jag nästan inte med mig själv.Svensktillverkade bilar - en raritet.

Frihet i kroppsform

Nina Björk har förmågan att koppla på sitt intellekt som ett filter på det avgasrör ur vilket världen/verkligheten ger ifrån sig all möjlig skit. Hennes uppenbara känslomässiga deltagande verkar heller aldrig förleda; den självgranskning hon utsätter sig själv för verkar vara lika självklar som den hon tillämpar på omvärlden. I det gigantiska omfånget mellan de mest banala fakta till de mest osynliga strukturer navigerar hon med bästa lokalsinne.

I avhandlingen Fria själar synas något så udda som texter av Locke, Mill och Benedictsson i samma svep. Syftet att alla texter ska behandlas på samma nivå förhöjer litteraturanalysen av Benedictssons roman Pengar och Stora boken till att direkt gestalta praxis, att verkligen säga något om vårt bristfälliga utövande av liv i kombination med ideologi. Denna bristfällighet är verkligen inte reserverad enbart författaren; allt som Björk skriver kan jag - efter att hon medvetandegjort allt åt mig - tillämpa på mina erfarenheter. Avhandlingen gör också något ovanligt för en teoretisk text; den omformar mina uppfattningar på ett medvetet plan. I takt med avverkningen av kapitlena om Benedictsson förstod jag att jag inte kan fly från de begrepp som appliceras på mig. Jag kan dock något bättre: stanna kvar i dem, men vidga dem. Erkänna kroppen, den så kallat begränsande, men därmed vara den och i och med detta vara fri inom den. Mer frihet än så kan ingen av oss begära utan att det blir illusoriskt.

Jag anser inte att man behöver dela Björks ställningstaganden för att förstå tesen om hur ideologier ofta är fiktioner av verkligheten och att vår strävan efter dem därför leder till ett missförstånd av vår existens. Här citerar hon sin favoritteoretiker, den brittiske litteraturvetaren Terry Eagleton: " Att studera ideologi är bland annat att undersöka de sätt genom vilka människor kommer att investera i sin egen olycka." Vill vi förstå oss själva som de relationella och beroende, älskade och behövda, varelser vi är bör vi som Björk kunna ta det basala och det metafysiska i samma grepp.

Apropå vilja (hur fri den nu må vara)

En balkonglåda med jord innehållande diverse frön. Du har investerat tid och luft. Solen har lyst, du har vattnat, men ingenting händer. Nu infaller likgiltigheten och visar sig vara så mycket mer bekväm än viljan då det kvittar vare sig du begahas eller inte. Under känslomässig lågkonjunktur är vilja en högriskaktie. Men ett litet grönt skott gör så mycket. Mot förmodan dyker ändå något upp och det är klart att du inte då ger fan. Plötsligt är allt du gör att hoppas på det bästa, vilja det mesta och investera å det grövsta.

Plötsligt kan jag urskilja en vilja. Något lite mer konkret, eller snarare något lite mindre abstrakt, som avbryter alla vapenstillestånd och i stället uppmuntrar mig till att vara den som sätter saker i rörelse. Jag kan förstå vad grejen är med att vilja saker som får folk att gå igång rejält. Samtidigt ser jag vilka krav jag ställer på mig själv genom att faktiskt anse ett framtida alternativ som bättre än något annat. Om alla alternativ icke-lockar med samma ljumna framtid behövs från min sida ingen satsning. Jag hade inte bett om att min vilja så plötsligt skulle aktiveras. Viljan är alltså en vilja, även om jag inte ville dess uppkomst. Nu när den är här är det helt enkelt bara att förhålla sig till den och det är spännande, det är nytt.